میترسم !

23 (2)

من

از وقتهایی که نیستی ...

میترسم !

و از وقتهایی که هستی ...

بیشتر میترسم !

نیستی ،

میترسم رفته باشی  ،

نیایی ...

وقتی که هستی  ،

میترسم بروی ...

برای همیشه بروی !!

 

/ 3 نظر / 43 بازدید
مریم

فوبیای رفتن یار ... یا پارانوئید حاد داری چون زیاذی به اون بیچاره بدبینی یا اون طرف آلزایمر داره می ترسی بره گم و گور شه[چشمک]

محمدی

دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو، بلکه بخاطر شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا میکنم. “گابریل گارسیا مارکز” سلام.............