بهار

هر‌جا بهار بود

پر از تو بود

هر‌جا پاییز،

کنار ِ تو بغضی شکسته بود

مگر تو چند فصلی

چه‌قدری که‌ این‌همه، تمام ِ روزهای ِ جهان را

گرفته ای؟

تمامِ فصل‌هایِ نابِ سطر‌هایِ ناز را

انگار تو از خیال هم،

بزرگتری !!!

/ 3 نظر / 13 بازدید
من ایرانیم

یادت هست زیرِ طاقیِ بازار مسگران کبوتر بچه‌ی بی‌نشانی هی پَرپَر می‌زد ما راهمان را گُم کرده بودیم ری‌را! یادت هست من با چشمان تو اندوهِ آزادی هزار پرنده‌ی بی‌راه را گریسته بودم و تو نمی‌دانستی!