چه‌قدر دلم تو را می‌خواهد

چه‌قدر دلم تو را می‌خواهد

تو را که با دیدنت، پنجره باز شود

پرده کنار رود

وَ عطر تو آمده‌ای

خانه را پر کند

چه‌قدر دلم تو آمده‌ای را می‌خواهد

تو را که خنده شروع شود

لب شاد شود

وَ قهقهه‌یِ سلام

در خانه پیچیده شود

چه‌قدر دلم تو را می‌خواهد

تو را که باران بگیرد

که آفتاب شود

که برف بیاید، هوا هوا شود وُ

تو،

قدم زده شود

چه‌قدر دلم،

زنده‌گی می‌خواهد

/ 4 نظر / 16 بازدید
۩۞۩ آفتاب ۩۞۩

درزندگی باران مباش که همه فکرکنند بامنت خودت رابه شیشه می کوبی . ابری باش تامنتظرت باشند که بباری[گل]

من ایرانیم

دل‌ اگر بستی، محکم نبند! مراقب باش، گره کور نزنی‌ او می‌‌رود، تو میمانی و یک گره کور . . .