شبانه

من درین بستر بی خوابی راز

نقش رویایی رخسار تو می جویم باز.

با همه چشم ترا می جویم

با همه شوق ترا می خواهم

زیر لب باز ترا می خوانم

دایم آهسته به نام

ای مسیحا !

اینک !

مرده ای در دل تا بوت تکان می خورد آرام آرام ...

/ 1 نظر / 11 بازدید
تارا

♥از مکه فروغ ایزدی پیدا شد[گل] ♥سر چشمه فیض سرمدی پیدا شد[گل] ♥در هفدهم ربیع از دخت وهب[گل] ♥نو دسته گل محمدی پیدا شد [گل] عید شما مبارک آپم نظرت درباره سفر به نوشهر چیه؟