زمستانی سرد

 

 

15 (3)

کوچه ها را بادانه های برف
آذین می بندد
زمستانی سرد سرد
حجم سرما!
ضربان قلب هوا را میشمارد
و من به دری تکیه داده ام
که زنگوله های یخ
آنرا پوششی دوباره داده اند.
آیا برای دوباره روییدن
بهار می آید؟؟؟ ...

/ 0 نظر / 21 بازدید