من قصد نفی بازی گل را و باران را ندارم

تنها یی ام را با تو قسمت می کنم سهم کمی نیست

گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی نیست    

غم آنقدر دارم که می خواهم تمام فصلها را

بر سفره ی رنگین خود بنشانمت ، بنشین غمی نیست

حوای من بر من مگیر این خودستانی را که بی شک

تنهاتر از من در زمین و آسمانت آدمی نیست

آیینه ام را بر دهان تک تک یاران گرفتم

تا روشنم شد : د ر میان مردگانم همدمی نیست

همواره چون من نه : فقط یک لحظه خوب من بیندیش

لبریزی از گفتن ولی در هیچ سویت محرمی نیست

من قصد نفی بازی گل را و باران را ندارم

شاید به زخم من که می پوشم ز چشم شهر آن را

در دستهای بی نهایت مهربانش مرهمی نیست

شاید و یا شاید هزاران شاید دیگر اگر چه

اینک به گوش انتظارم جز صدای مبهمی نیست

/ 4 نظر / 21 بازدید
تارا

---$$$$$$$$__$$__$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$__$$$$$$(¯`v´¯)$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(*)´¯)$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(*)´¯)$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$ ______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$ ________$$$(¯`(*)´¯)$$ ___________$(_.^._)$ ____________$$$$$$ آپم و منتظر شما دیر نکنییییییییییییییییییییییییییییی

شوهرجان

آخ جون باز هم نستعلیق! درد میکند . / هر چه میکنم کلاهمان در نمی آید / نیمه شبهای فرار / درد میکند / کدئین بهترین درمان / و فردا زنگ گوشی / صدای دوست و پرینتر و فتوکپی شبانه / چرا پشت خنده های من را نمیفهمد / درد میکند / کدئین بهترین درمان دندان / و اخلاق هایی مثل فضولی / و درد میکند / و هر چه میگویم نمیفهمد / و چرخ های شبانه / و پیچش کلاه / و فالوده بستنی سر سپهر / و لحظه هایی که سعی میکنم درد یادم برود / و خنده های من هم درد میکند / کدئین بهترین درمان / و هنوز پشت خنده هایم درد میکند / و بنزین سهمیه بندی / کوچ های شبانه از شهرک غرب به محلاتی / و درد میکند / و دوست دیگر / نید فور اسپید / درد میکند / اینبار سینه / و کدئین غلط میکند که درمان سینه درد باشد / و دسته عینک / و چرا هیچ کس نمیفهمد درد میکند آنجا که نباید درد کند / شکستن حریم ها در آسانسور / و بلیط رفت نرفته / و صداهای نا امید مرا نبرید / و درد میکند / و اخلاق های همیشگی که به جهنم که درد میکند / و لبخند های پلاستیکی در روح منکسر صلوات / و درد میکند / نه دندان / نه آنجا که نباید درد کند / نه سینه / که درون سینه / درد میکند / کدئین لاعلاج گوش استماع د