می شود باران ببارد ؟

می شود باران ببارد ؟

همین امشب !

قول می دهم فقط قطره های پاکش را بغل کنم !

و بی هیچ اشکی دستهایش را بگیرم

قول می دهم

فقط بویش را حس کنم !

اصلا اگر ببارد

فقط از پشت پنجره نگاهش می کنم

قول می دهم برایش شعر نگویم

فقط... می شود ؟

امشب.... ؟

خدایا

دلم به اندازه تمام روزهای بارانی گرفته ...

/ 2 نظر / 22 بازدید
من ایرانیم

امشب.... ؟ خدایا دلم به اندازه تمام روزهای بارانی گرفته ... [گل]

شوهرجان

سلام زیبا بود. زیباتر از آن انتخاب فونت نستعلیق برای این ترنم بارانی...