یاد و کنار

روزهایی که بی تو می گذرد
گرچه با یاد توست ثانیه هاش
آرزو باز میکشد فریاد:
در کنار تو می گذشت ایکاش !

/ 1 نظر / 21 بازدید
محدثه

`با`هیچ `با`ر`ا`نی` `رد` `پا`یت `از`کو`چه` `ها`ى` قلبم` پاک` `نمیشود`